Remont i legalizacja

Badanie hydrantów

Sprawny hydrant to nie tylko wymóg przepisów przeciwpożarowych, ale przede wszystkim sprzęt, który może pomóc uratować życie, zdrowie i mienie. Pełniąc rolę dystrybutora sprzętu przeciwpożarowego, pomogę spełnić wymóg corocznej kontroli i badania hydrantu wewnętrznego i zewnętrznego.

Podczas oględzin sprawdzany jest stan techniczny i funkcjonowanie wszystkich części urządzenia oraz weryfikacja jego oznaczeń i instrukcji obsługi. Po pomiarze ciśnienia, wydajności w praktyce, wystawiam stosowny protokół potwierdzający ustawowy obowiązek przeglądu.

Jakie są zalety regularnego
przeglądu hydrantów?
 • Sprawdzenie czy hydranty są właściwie oznakowane
 • Sprawdzenie czy hydranty są wyposażone wg obecnych norm
 • Sprawdzenie odpowiedniej wydajności hydrantu
Koszt
przeglądu hydrantu

od 32 PLN

Zacznijmy współpracę: Skontaktuj się ze mną

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

Hydranty 25 powinny być stosowane w strefach pożarowych zakwalifikowanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL:

 • na każdej kondygnacji budynku wysokiego i wysokościowego, z wyjątkiem kondygnacji obejmującej wyłącznie strefę pożarową zakwalifikowaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL IV
 • na każdej kondygnacji budynku innego niż tymczasowy, niskiego i średniowysokiego:
  • w strefie pożarowej o powierzchni przekraczającej 200 m2, zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II lub ZL V,
  • w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL III:
   • o powierzchni przekraczającej 200 m2
   • w budynku średniowysokim, przy czym jeżeli jest to strefa pożarowa obejmująca tylko pierwszą kondygnację nadziemną, a nad nią znajdują się wyłącznie strefy pożarowe ZL IV, jedynie wtedy, gdy powierzchnia tej strefy pożarowej przekracza 1.000 m2
   • o powierzchni przekraczającej 1.000 m2 w budynku niskim.

Hydranty 33 muszą być stosowane w garażu:

 • jednokondygnacyjnym zamkniętym o więcej niż 10 stanowiskach postojowych,
 • wielokondygnacyjnym.

Hydranty 52 powinny być stosowane:

 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2 i powierzchni przekraczającej 200 m2,/li>
 • w strefie pożarowej produkcyjnej i magazynowej o gęstości obciążenia ogniowego nie przekraczającej 500 MJ/m2, w której znajduje się pomieszczenie o powierzchni przekraczającej 100 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 1.000 MJ/m2,
 • przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych o powierzchni przekraczającej 200 m2 i gęstości obciążenia ogniowego przekraczającej 500 MJ/m2, usytuowanych w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL I, ZL II, ZL III lub ZL V, znajdującej się w budynku niskim albo średniowysokim,
 • w strefach pożarowych, o których mowa w ust. 3 pkt 1, i przy wejściu do pomieszczeń magazynowych lub technicznych, o których mowa w ust. 3 pkt 3, dopuszcza się stosowanie hydrantów 33, jeżeli gęstość obciążenia ogniowego w  tych strefach i tych pomieszczeniach magazynowych lub technicznych nie przekracza 1 000 MJ/m2,
 • wymagania, o których mowa w ust. 2, nie dotyczą wolno stojących garaży na terenach zamkniętych podległych Ministrowi Obrony Narodowej.
Obowiązek stosowania hydrantów wynika z § 19.1 : Rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Treść rozporządzenia
Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.
Badanie wydajności hydrantu zewnętrznego i wewnętrznego przeprowadza się za pomocą specjalistycznego sprzętu. Po odkręceniu zaworu hydrantu urządzenie podłączone do hydrantu wskazuje wartość ciśnienia. Za pomocą tego wyniku można obliczyć wydajność hydrantu.
Wszystkie dostępne na polskim rynku zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne.