Opracowanie i aktualizacja

Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego

Podczas pożaru nie ma czasu na wątpliwości i niepewne działanie, stąd tak ważna jest instrukcja bezpieczeństwa pożarowego i wcześniejsze zapoznanie się z jej treścią. Zachowanie ochrony ppoż. to dbałość o bezpieczeństwo swoje i innych.

Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego, która wyznacza standardy postępowania podczas eksploatacji konkretnego budynku pod względem ochrony przeciwpożarowej w zakresie organizacyjnym, technicznym i porządkowym na wypadek pożaru jest niezbędna.

Zajmuję się sporządzaniem i aktualizacją instrukcji bezpieczeństwa pożarowego, a konsultacja ze mną pomoże również w przygotowaniu personelu na ewentualność zaprószenia ognia oraz doboru odpowiedniego sprzętu ochrony przeciwpożarowej.

Nie można bagatelizować wagi ochrony ppoż.!

Jak powinien
wyglądać ten dokument?

Wzór instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.

wzór instrukcji bezpieczeństwa pożarowego

Zobacz jak powinien wyglądać dokument instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Zobacz wzór

Koszt
sporządzenia instrukcji
Promocja

1200od 799 PLN

Zacznijmy współpracę: Skontaktuj się ze mną

FAQ

Najczęściej zadawane pytania i odpowiedzi.

 • budynki użyteczności publicznej zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi (ZL I, ZL II i ZL III).
  Są to np.: kina, teatry, budynki administracyjno-biurowe, supermarkety, szkoły, przedszkola, urzędy, szpitale.
 • zamieszkania zbiorowego (ZL V).
  Są to np.: hotele, motele, pensjonaty, internaty, akademiki.
 • produkcyjne i magazynowe (PM).
  Są to np.: magazyny, hurtownie, hale produkcyjne.
 • inwentarskie (IN).
  Są to np. chlewnie, kurniki.
 • jeżeli występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem.
 • kubatura (brutto) budynku lub jego części, która stanowi odrębną strefę pożarową przekracza 1000 m3.
 • kubatura (brutto) budynku inwentarskiego (IN) przekracza 1500 m3.
 • powierzchnia strefy pożarowej obiektu innego niż budynek przekracza 1000 m2.
Obowiązek stosowania Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego wynika z §6.1 : Rozporządzenia MSWiA z dn. 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.
Treść rozporządzenia
Każdy budynek jest osobnym przypadkiem, dlatego też nie można określić z góry dokładnego czasu potrzebnego na precyzyjne sporządzenie dokumentacji.
Bazując jednak na uprzednio tworzonej dokumentacji jest to średnio 2-6 tygodni.
Aktualizacja Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego polega m.in. na dostosowaniu dokumentu do aktualnie obowiązujących przepisów, a także uaktualnienia rzutów kondygnacji zawierających rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego oraz urządzeń przeciwpożarowych do stanu faktycznego.
Każdą instrukcję należy aktualizować co najmniej raz na 2 lata. Dotyczy to każdego przypadku, nawet jeśli przez ten okres nie zaszły żadne zmiany budowlane.
Instrukcję należy również aktualizować po każdej zmianie sposobu użytkowania obiektu lub procesu technologicznego, które wpływają na zmianę warunków ochrony ppoż bez względu na czas jaki upłynął od ostatniej aktualizacji.